Skip links

اپلیکیشن رسـا

اپ موبایل رسا، اپلیکیشنی کاربردی جهت رفع نیازمندی های بیمه شدگان در حوزه درمان

امکانات اپلیکیشن رسا

مشاهده سوابق درمانی بیمه شده

مشاهده کلیه قراردادها و قراردادهای فعال

مشاهده کلیه اسناد هزینه، کسوردار و عودت شده

مشاهده هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

مشاهده جزئیات و وضعیت حواله ها

جستجوی مراکز درمانی طرف قرارداد

پیگیری اسناد دفاتر پیشخوان

دریافت خدمات پشتیبانی

دریافت نسخه اندورید با لینک مستقیم

نسخه اندروید دستگاه شما باید بالاتر از 4.4 باشد.

اپلیکیشن پیک سلامت رسا

اپ موبایل پیک سلامت، اپلیکیشنی کاربردی جهت جمع آوری اسناد هزینه خسارت مستقیم

امکانات اپلیکیشن پیک سلامت

مشاهده لیست درخواست ها

مسیریابی محل دریافت اسناد

مشاهده جزئیات درخواست

توقف موقت درخواست

لغو درخواست

ثبت امضاء بیمه شده و تحویل گیرنده

مشاهده لیست درخواست های تحویل گرفته شده

مشاهده تاریخچه ماموریت

تماس با پشتیبانی

دریافت نسخه اندورید با لینک مستقیم

نسخه اندروید دستگاه شما باید بالاتر از 4.4 باشد.

اپلیکیشن بیمه دی

اپ موبایل بیمه دی، اپلیکیشنی کاربردی جهت مشاهده و مدیریت خدمات بیمه ی تکمیل درمان

امکانات اپلیکیشن دی

مشاهده سوابق درمانی بیمه شده

مشاهده کلیه قرار دادها و قردادهای فعال

مشاهده کلیه اسناد هزینه،کسوردار و عودت شده

مشاهده هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

مشاهده جزئیات و وضعیت حواله ها

ثبت درخواست وپیگیری جمع آوری اسناد هزینه

جستجوی مراکز درمانی طرف قرارداد

پیگیری اسناد دفاتر پیشخوان

دریافت خدمات دورا پزشکی

دریافت خدمات پشتیبانی

دریافت نسخه اندورید با لینک مستقیم

نسخه اندروید دستگاه شما باید بالاتر از 4.4 باشد.

اپلیکیشن رمز ساز رسا

اپ رمز ساز رسا، اپلیکیشنی کاربردی جهت دریافت رمز یکبار مصرف برای ورود به سامانه رسا

امکانات اپلیکیشن رمزساز

امکان انتخاب کلمه عبور اختصاصی برای ورود به ا پ

امکان اسکن QR Code سامانه

امکان ارسال اتوماتیک پیامک تایید شماره همراه

امکان دریافت و مشاهده رمز پویا در اپ

امکان تازه سازی رمز پویا هرچند ثانیه یکبار

دریافت نسخه اندورید با لینک مستقیم

نسخه اندروید دستگاه شما باید بالاتر از 4.4 باشد.

سامانه تحت وب رسا

پنل مراجع‌ درمانی

در پنل مراجع درمانی کلیه مراکز درمانی سرپایی و بستری که قرارداد آن ها مورد ت ایید قرار گرفته است می توانند بیمه شدگان را پذیرش نموده و هزینه های درمانی را ثبت نمایند.

قابلیت های پنل

پنل ارزیاب خسارت

در این پنل ارزیابان خسارت و ثبات های هزینه طرف قرارداد شرکت های بیمه گر می توانند ضمن ثبت هزینه های مستقیم بیمه شدگان، به آخرین اطلاعات و آمار عملکردی خود اقدام نمایند

قابلیت های پنل

پنل مدیریت سازمان

این پنل دربردارنده کلیه اطلاعات پایه و مدیریت مواردی همچو ن تعرفه های مراجع و ارزیابی، اطلاعات کاربران و مراجع درمانی جهت نظارت بر فعالیت سامانه و کلیه بخش های زیرمجموعه آن می باشد .

قابلیت های پنل

پنل بیمه‌گر

این پنل دربردارنده کلیه رابط های کاربری مورنیاز کاربران ستادی شرکت بیمه، شعب و نمایندگی های آن در حوزه بیمه درمان می باشد.

قابلیت های پنل

پنل بیمه‌گزار

این پنل برطرف کننده نیازمندی های اطلاعاتی کاربران بیمه گزار طرف قرارداد با شرکت بیمه گر جهت رسیدگی به امور بیمه شدگان می باشد.

قابلیت های پنل

پنل بیمه شده

در این پنل بیمه شدگان به اطلاعات خدمات دریافت شده به همرا ه هزینه های ثبت شده و مشاهده آخرین وضعیت قرارداد درمانی خود دسترسی داشته باشند .

قابلیت های پنل

پنل کارتابل

در این پنل ذینفعان سامانه می توانند گردش کار جدید خود را ایجاد نموده و یا فرآیند ها اختصاص داده شده به آن
ها را بررسی و مدیریت نمایند.

قابلیت های پنل

پنل حسابداری

این پنل جهت مدیریت و ثبت تراکنش های مالی، امکان پرداخت خسارت ها، پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران را در حساب های مشخص بصورت بدهکار یا بستانکار فراهم نموده است

قابلیت های پنل