پشتیبانی24/7تلفن‌های  0313814

قابلیت های پنل بیمه گر

 

از مهمترین قابلیت های پنل مدیریت سازمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

 

امکان مدیریت بیمه شدگان

امکان افزایش یا کاهش بیمه شدگان

امکان تغییر طرح بیمه شده

امکان مدیریت اطلاعات حساب

امکان افزودن بیمه شده به لیست سیاه

امکان صدور آنلاین بیمه نامه درمان انفرادی و خانواده

امکان پرداخت الکترونیکی حق بیمه و اقساط

امکان افزودن تعرفه و لیست هزینه ها و تخفیفات

امکان تعلیق اتوماتیک قرارداد بیمه گذار