Skip links

قابلیت های پنل مدیریت سازمان

در پنل مدیریت سازمان قابلیت های مختلفی جهت مدیریت اطلاعات سازمان مورد نظر وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود :

مدیریت قرارداد با مراجع درمانی و شرکت های ارزیاب خسارت

مدیریت تعرفه خدمات مراجع درمانی

مدیریت تعرفه رسیدگی به اسناد شرکت ارزیاب

صدور و مدیریت مجوزهای بیمه شده

مدیریت پرداخت های بیمه شده، مراجع درمانی و شرکت های ارزیاب

مدیریت حواله ها