Skip links

قابلیت های پنل بیمه گذار

کاربران از طریق پنل بیمه گذار می توانند به قابلیت های زیر دسترسی داشته با شند :

امکان درخواست افزایش یا کاهش بیمه شدگان

امکان پرداخت الکترونیک اقساط

امکان تغییر کد ملی بیمه شده

امکان تغییر طرح بیمه شده

امکان لود گروهی شبای بیمه شدگان

امکان مشاهده اطلاعات قرارداد ها

امکان مشاهده لیست اقساط

امکان جستجوی پرونده ها

امکان مشاهده پرونده ها و معرفی نامه ها