Skip links

9. در مرجع درمانی چگونه یک بیمار را پذیرش کنم؟

در بخش پذیرش و ترخیص مرجع کد ملی بیمه شده را در قسمت «لطفا کد ملی/ شماره گذرنامه بیمه شده را وارد نمایید» نوشته و نسبت به پذیرش بیمه شده اقدام نمایید.

Leave a comment