Skip links

11. در مرجع درمانی چگونه برای یک صورتحساب ارزیابی مجدد را درخواست کنم؟

در قسمت مدیریت صورتحساب دوره را جستجو کرده، آیتم نمایش نامه را انتخاب نمایید، در مرحله بعد با انتخاب گزینه «درخواست ارزیابی مجدد» نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

Leave a comment