Skip links

12. در مرجع درمانی چگونه متوجه شوم مبلغ درخواستی صورتحساب به حسابم واریز شده است؟

در پنل مدیریت صورتحساب به انتخاب آیتم لیست حواله های صادر شده میتوانید این مورد را مشاهده نمایید.

Leave a comment