Skip links

18. ایجاد بسته در پنل ارزیاب خسارت چگونه است ؟

در پنل ارزیاب خسارت آیتم مدیریت بسته های صورتحساب را انتخاب نموده  نسبت به ایجاد بسته اقدام نمایید.

Leave a comment