Skip links

19. در مراجع درمانی چگونه میتوانم نام مرجع را ویرایش کنم ؟

در پنل اطلاعات مرجع با انتخاب گزینه «تغییر نام مرجع» میتوانید نام مرجع را تغییر دهید.

Leave a comment