Skip links

27. نحوه ارزیابی مجدد یک صورتحساب در پنل ارزیاب خسارت چگونه است؟

در پنل ارزیاب خسارت آیتم مدیریت درخواست ارزیابی را انتخاب کنید شماره صورتحساب را وارد کرده و گزینه جستجو را  انتخاب کنید سپس با انتخاب گزینه نمایش نامه ها نسبت به ثبت درخواست ارزیابی مجدد اقدام نمایید.

Leave a comment