Skip links

بیمه تکمیلی درمان در ایران

بیمه تکمیلی درمان در ایران

اطمينان و آسودگي خاطر انسان ها در مواجهه با خطرات و بيماري ها، هم در زندگي شخصي و هم در توسعه رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه تاثير بسزايي دارد. بيمه درمان از بيمه هاي رايج در ايران است که به دو شکل بيمه اوليه (پايه) و بيمه تکميلي (اختياري) موجود است. با توجه به رشد تکنولوژي و هزينه هاي هنگفت درمان، براي ارتقاي نظام سلامت ايران، وجود بيمه هاي درمان با پوشش هاي مناسب، بيش از پيش در کشور احساس مي شود.

در این رابطه دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقاله ای مرتبط با بیمه تکمیلی درمان در ایران تهیه نموده است. با کلیک بر روی تصویر زیر این مقاله را دریافت و مطالعه نمایید.

 

Leave a comment